Veebiarendus

Üks partner - ideest lahenduseni!

Valmistame nii suuri kui ka väikseid, lihtsaid ja keerulisi veebirakendusi vastavalt sinu vajadustele. Alates ettevõtte kodulehtedest ja e-kaubandusele suunatud veebilehtedest kuni keerukate interaktiivsete rakendusteni koos eraldiseisva veebiteenusega.

Oma arendusprotsessis lähtume sinu ootustele vastava tulemuse saavutamisest ja selle eesmärgini jõudmisest eelarve piires.

Loe meie veebiarenduse protsessist lähemalt siit.

Valmistame nii suuri kui ka väikseid, lihtsaid ja keerulisi veebirakendusi vastavalt sinu vajadustele. Alates ettevõtte kodulehtedest ja e-kaubandusele suunatud veebilehtedest kuni keerukate interaktiivsete rakendusteni koos eraldiseisva veebiteenusega.

Oma arendusprotsessis lähtume sinu ootustele vastava tulemuse saavutamisest ja selle eesmärgini jõudmisest eelarve piires.

Loe meie veebiarenduse protsessist lähemalt siit.

KUIDAS ME TÖÖTAME

Idee

Soovide väljaselgitamine

Nõuete dokumenteerimine

Esialgne töömahu hinnang

Lepingu sõlmimine

Hea veebirakendus saab alguse hästi läbi mõeldud ideest või praktilisest vajadusest kaasajastada igapäevast äriprotsessi. Mida selgem nägemus, seda parem tulemus. Aitame sul oma mõtted konkreetseteks nõueteks vormistada ja kindlustame, et plaan ei sisaldaks liigselt valgeid laike või halle alasid.

Kui idee on olemas, aga lõppeesmärk pole veel kindlalt paigas, siis oleme valmis teostama arendust ka agiilselt, samm-sammult uusi funktsioone lisades. Tuleb aga arvestada, et sel juhul on arendusprotsess ressursimahukam ja aeganõudvam, kuna arenduse erinevad etapid tuleb korduvalt läbida. Samuti võib olla keerukas anda täpset hinnangut lõpptähtaja ja projekti maksumuse kohta.

Kõigile sobiva lõpptulemuse tagamiseks on oluline lähteülesanne dokumenteerida. See tähendab, et tuleb panna kirja, mida rakendus peab võimaldama kasutajatel teha. Vajalik on kokku leppida näiteks ka see, milliste brauseritega peab rakendus veatult töötama, millised on nõuded jõudlusele ja kas rakendus peab olema mitmekeelne. Kirja pandud nõuete põhjal anname esialgse hinnangu tööde teostamiseks vajaminevale töömahule ning valmimise tähtajale.

Kui on selge, mida rakendus peab tegema, tuleb järgmiseks paika panna see, kuidas erinevaid funktsioone kasutajale esitatakse. Kasutaja vajadustest lähtuvalt kirjeldatakse vaateid ja tegevusi, mida on vaja teha soovitud tulemuseni jõudmiseks – nii tekib kasutajaliidese kavand ning kasutaja töövoo kirjeldus.

Kliendile suunatud rakenduse puhul on kindlasti oluline ka kasutajaliidese esteetiline välimus. Parima tulemuse saavutamiseks kaasame disaineri, kes pakub välja lehe paigutused, värvilahendused, pildid ja muud visuaalsed omadused. Unustada ei tohi, et erinevate ekraanisuurustega seadmetele võib vaja minna erinevaid kujundusi.

Keerulisemate rakenduste puhul võib kasutajakogemuse paremaks mõistmiseks arendada proovirakenduse ehk prototüübi. See on kiiresti valmiv, lõpuni kujundamata ja vähendatud funktsioonidega rakendus, mis demonstreerib erinevate kasutajaliidese komponentide kasutatavust ning sobivust konkreetsete kasutaja töövoogude kontekstis.

Disain

Graafiline disain (UI)

Kasutajakogemuse (UX) kirjeldus

Prototüüpimine

Planeerimine

Tööplaani koostamine

Detailne töömahu hinnang

Vähegi keerukama tarkvara arendus toimub etappidena. Enne töödega alustamist koostame tööplaani, milles määrame ära iga etapi lõpuks valmiva funktsionaalsuse. Nii saad üle vaadata tehtud tööd ning anda tagasisidet enne rakenduse lõplikku valmimist. Meil on omakorda võimalik juba valminud rakenduse osasid jooksvalt täiendada või muuta.

Mõnikord paneb piiratud eelarve või range tähtaeg paika selle, milliseid funktsioone on võimalik arendada ja millised jäävad paremaid aegu ootama. Sel juhul on enne tööplaani koostamist vaja täpseid töömahu ja aja hinnanguid iga üksiku funktsiooni kohta eraldi. Selle tarbeks vajalik analüüs muudab plaanide koostamise paraku töömahukamaks.

Arendustööd toimuvad kulisside taga vastavalt kokkulepitud kavandile ja tööplaanile. Kui töö käigus selgub, et mõne funktsiooni peale kulub oodatust rohkem aega, anname me sellest teada ja lepime kokku edasised tegevused. Arenduse käigus toimub ka lähtekoodi ja muude tehniliste üksikasjade dokumenteerimine. Loodava dokumentatsiooni ulatus sõltub konkreetse rakenduse eripärast.

Nõuame oma arendajatelt iga lisatud funktsiooni põhjalikku testimist. Selleks aga, et peale muudatusi töötaks kõik rakenduse funktsioonid ja seda erinevates keskkondades ning erinevate brauseritega, kasutame eraldi testimeeskonda. Funktsionaalse testimise ulatuse otsustame vastavalt rakenduse keerukusele ning hindame võimalike testimise käigus avastamata jäänud vigade mõju sinu klientidele või äriprotsessile.

Arendus ja testimine

Arendamine

Dokumenteerimine

Testimine

Tagasiside

Rakenduse ülevaatamine

Tagasiside

Arenduse käigus valminud tööd seame proovimiseks ja ülevaatamiseks üles testikeskkonda. Seejärel on sul võimalik otsustada, kas rakendus töötab ootuspäraselt või on vaja disaini/funktsioone täiendada või muuta. Realistliku kasutuskogemuse saamiseks on enamasti võimalik kopeerida andmed päris keskkonnast testikeskkonda.

Testiperioodi eesmärk on avastada probleemid ja möödarääkimised võimalikult vara ning vältida hilisemaid kulukaid ümbertegemisi. Veendu, et sul oleks selle jaoks arenduse käigus piisavalt aega.

Rakenduse ülesseadmine alalisse serverisse on töömahukam kui testikeskkonna puhul ja sisaldab lisaks tarkvara paigaldamisele ka näiteks domeeni ümbersuunamist, keskkonna ja andmete varukoopiate tegemise ettevalmistamist, turvaseadete ja sertifikaatide seadistamist. Suuremate kasutajahulkade puhul ka koormuse jaotamise seadistamist ja muid jõudlusega seotud optimeerimisi.

Avalikkusele suunatud rakenduse puhul hoolitseme ka SEO eest – see tähendab, teeme rakenduse Interneti otsingumootoritele nähtavaks ja pakume välja strateegia sinu lehe nähtavuse suurendamiseks, arvestades ärilisi eesmärke ja konkurentsi tingimusi. Soovi korral aitame peale rakenduse kasutuselevõttu analüüsida lehe kasutajate käitumist ja anname soovitusi kasutajakogemuse parandamiseks.

Pärast aktiivse arendusperioodi lõppu lepime kokku hooldustööde tegemise ja uuenduste lisamise tingimused.

Võid kindel olla, et aitame meie poolt loodud rakenduse sinu äri eduks parimal viisil tööle rakendada.

Hooldus

Serverisse paigaldamine

SEO

Uuendused ja hooldus

Idee

Soovide väljaselgitamine

Nõuete dokumenteerimine

Esialgne töömahu hinnang

Lepingu sõlmimine

Disain

Graafiline disain (UI)

Kasutajakogemuse (UX) kirjeldus

Prototüüpimine

Planeerimine

Tööplaani koostamine

Detailne töömahu hinnang

Arendus ja testimine

Arendamine

Dokumenteerimine

Testimine

Tagasiside

Rakenduse ülevaatamine

Tagasiside

Hooldus

Serverisse paigaldamine

SEO

Uuendused ja hooldus

MIKS EELISTADA MEID

Disain ja prototüüpimine

Teeme nii süsteemi kui kasutajaliidese (UI) disaini

Dokumenteerime nõuded ja kasutaja töövoo (UX)

Vajadusel ehitame rakenduse prototüübi

Full stack arendus

Veebilehe (front end) arendus

Veebiserveri (back end) arendus

Valime konkreetse rakenduse jaoks parimad töövahendeid

SEO

SEO alaste vigade vältimine veebilehe arenduse faasis

Olemasoleva veebilehe SEO reeglitele vastavuse kontrollime (testime nii levinud kui ka haruldaste SEO vigade vastu)

Veebilehe kasutuselevõtt

Aitame majutusteenuse pakkuja valikul

Seadistame turvalise keskkonna ja varukoopiad

Veebilehe hooldus

Sõlmime järelhoolduslepingu

Pakume hooldusabi olemasolevatele lehtedele, vajadusel võtame arenduse üle

MEIE TÖÖVAHENDID

ARENDUSPROTSESSIST LÄHEMALT

Soovide väljaselgitamine ja dokumenteerimine

Hea veebirakendus saab alguse hästi läbi mõeldud ideest või praktilisest vajadusest kaasajastada igapäevast äriprotsessi. Mida selgem nägemus, seda parem tulemus. Aitame sul oma mõtted konkreetseteks nõueteks vormistada ja kindlustame, et plaan ei sisaldaks liigselt valgeid laike või halle alasid.

Kui idee on olemas, aga lõppeesmärk pole veel kindlalt paigas, siis oleme valmis teostama arendust ka agiilselt, samm-sammult uusi funktsioone lisades. Tuleb aga arvestada, et sel juhul on arendusprotsess ressursimahukam ja aeganõudvam, kuna arenduse erinevad etapid tuleb korduvalt läbida. Samuti võib olla keerukas anda täpset hinnangut lõpptähtaja ja projekti maksumuse kohta.

Kõigile sobiva lõpptulemuse tagamiseks on oluline lähteülesanne dokumenteerida. See tähendab, et tuleb panna kirja, mida rakendus peab võimaldama kasutajatel teha. Vajalik on kokku leppida näiteks ka see, milliste brauseritega peab rakendus veatult töötama, millised on nõuded jõudlusele ja kas rakendus peab olema mitmekeelne. Kirja pandud nõuete põhjal anname esialgse hinnangu tööde teostamiseks vajaminevale töömahule ning valmimise tähtajale.

Graafiline disain ja kasutajakogemuse kirjeldus

Kui on selge, mida rakendus peab tegema, tuleb järgmiseks paika panna see, kuidas erinevaid funktsioone kasutajale esitatakse. Kasutaja vajadustest lähtuvalt kirjeldatakse vaateid ja tegevusi, mida on vaja teha soovitud tulemuseni jõudmiseks – nii tekib kasutajaliidese kavand ning kasutaja töövoo kirjeldus.

Kliendile suunatud rakenduse puhul on kindlasti oluline ka kasutajaliidese esteetiline välimus. Parima tulemuse saavutamiseks kaasame disaineri, kes pakub välja lehe paigutused, värvilahendused, pildid ja muud visuaalsed omadused. Unustada ei tohi, et erinevate ekraanisuurustega seadmetele võib vaja minna erinevaid kujundusi.

Keerulisemate rakenduste puhul võib kasutajakogemuse paremaks mõistmiseks arendada proovirakenduse ehk prototüübi. See on kiiresti valmiv, lõpuni kujundamata ja vähendatud funktsioonidega rakendus, mis demonstreerib erinevate kasutajaliidese komponentide kasutatavust ning sobivust konkreetsete kasutaja töövoogude kontekstis.

Tööplaan ja töömahu hinnang

Vähegi keerukama tarkvara arendus toimub etappidena. Enne töödega alustamist koostame tööplaani, milles määrame ära iga etapi lõpuks valmiva funktsionaalsuse. Nii saad üle vaadata tehtud tööd ning anda tagasisidet enne rakenduse lõplikku valmimist. Meil on omakorda võimalik juba valminud rakenduse osasid jooksvalt täiendada või muuta.

Mõnikord paneb piiratud eelarve või range tähtaeg paika selle, milliseid funktsioone on võimalik arendada ja millised jäävad paremaid aegu ootama. Sel juhul on enne tööplaani koostamist vaja täpseid töömahu ja aja hinnanguid iga üksiku funktsiooni kohta eraldi. Selle tarbeks vajalik analüüs muudab plaanide koostamise paraku töömahukamaks.

Arendus ja testimine

Arendustööd toimuvad kulisside taga vastavalt kokkulepitud kavandile ja tööplaanile. Kui töö käigus selgub, et mõne funktsiooni peale kulub oodatust rohkem aega, anname me sellest teada ja lepime kokku edasised tegevused. Arenduse käigus toimub ka lähtekoodi ja muude tehniliste üksikasjade dokumenteerimine. Loodava dokumentatsiooni ulatus sõltub konkreetse rakenduse eripärast.

Nõuame oma arendajatelt iga lisatud funktsiooni põhjalikku testimist. Selleks aga, et peale muudatusi töötaks kõik rakenduse funktsioonid ja seda erinevates keskkondades ning erinevate brauseritega, kasutame eraldi testimeeskonda. Funktsionaalse testimise ulatuse otsustame vastavalt rakenduse keerukusele ning hindame võimalike testimise käigus avastamata jäänud vigade mõju sinu klientidele või äriprotsessile.

Rakenduse üleandmine ja tagasiside

Arenduse käigus valminud tööd seame proovimiseks ja ülevaatamiseks üles testikeskkonda. Seejärel on sul võimalik otsustada, kas rakendus töötab ootuspäraselt või on vaja disaini/funktsioone täiendada või muuta. Realistliku kasutuskogemuse saamiseks on enamasti võimalik kopeerida andmed päris keskkonnast testikeskkonda.

Testiperioodi eesmärk on avastada probleemid ja möödarääkimised võimalikult vara ning vältida hilisemaid kulukaid ümbertegemisi. Veendu, et sul oleks selle jaoks arenduse käigus piisavalt aega.

Kasutuselevõtt ja hooldustööd

Rakenduse ülesseadmine alalisse serverisse on töömahukam kui testikeskkonna puhul ja sisaldab lisaks tarkvara paigaldamisele ka näiteks domeeni ümbersuunamist, keskkonna ja andmete varukoopiate tegemise ettevalmistamist, turvaseadete ja sertifikaatide seadistamist. Suuremate kasutajahulkade puhul ka koormuse jaotamise seadistamist ja muid jõudlusega seotud optimeerimisi.

Avalikkusele suunatud rakenduse puhul hoolitseme ka SEO eest – see tähendab, teeme rakenduse Interneti otsingumootoritele nähtavaks ja pakume välja strateegia sinu lehe nähtavuse suurendamiseks, arvestades ärilisi eesmärke ja konkurentsi tingimusi. Soovi korral aitame peale rakenduse kasutuselevõttu analüüsida lehe kasutajate käitumist ja anname soovitusi kasutajakogemuse parandamiseks.

Pärast aktiivse arendusperioodi lõppu lepime kokku hooldustööde tegemise ja uuenduste lisamise tingimused.

Võid kindel olla, et aitame meie poolt loodud rakenduse sinu äri eduks parimal viisil tööle rakendada.

Elvior