Privaatsustingimused

Uuendatud: 2021-02-10

1. Sissejuhatus

Käesolevad privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Elviori kodulehel www.elvior.com ja www.elvior.ee (edaspidi Teenus).

2. Mõisted

TEENUS on Elviori hallatavad veebilehed www.elvior.com ja www.elvior.ee.

ISIKUANDMED on kõik isikustatud andmed (näiteks meiliaadress, IP aadres, statistilised andmed lehe külastamise kohta), mis võivad sattuda Elviori käsutusse Teenuse kasutamisel

KASUTUSANDMED on andmed, mida kogub automaatselt Teenus (näietks lehel viibitud aeg).

KÜPSISED on väikesed failid, mis salvestatakse Teenuse kasutaja seadmesse (näiteks arvuti või mobiilne seade)

KASUTAJA on isik, kes kasutab meie Teenust. Kasutaja 

3. Milliseid andmeid me kogume

Isikuandmed

Teenuse kasutamiseks võime küsida andmeid, mis on vajalikud Kasutaja identifitseerimiseks või kasutajaga kontakteerumiseks. Identifitseerimiseks vajalikud andmed võivad olla:

 1. meiliaadress;
 2. ees- ja perekonnanimi;
 3. telefoni number;
 4. postiaadress;
 5. küpsised ja kasutusandmed.

Vajadusel kasutame isikuandmeid kontakteerumiseks Teenuse kasutamist puudutava informatsiooni osas (näiteks päringu vormi kaudu saadud küsimustele vastamine)

Kasutusandmed

Samuti võime koguda teavet, mida teie brauser saadab, kui külastate meie teenust või kui pääsete teenusele juurde mis tahes seadme kaudu („Kasutusandmed“).

Kasutusandmed võivad sisaldada teavet nagu teie arvuti Interneti-protokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, külastatud Teenuse lehed, külastuse aeg ja kuupäev, lehtedel viidetu aeg, seadme unikaalsed identifikaatorid ja muud diagnostilised andmed.

Küpsiste kasutamine

Teenus kasutab küpsiseid eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja koguda kasutusstatistikat.

Küpsised saadetakse teie brauserisse veebisaidilt ja salvestatakse teie seadmesse. 

Kasutatavate küpsiste näited:

 1. Sessiooniküpsised: vajalikud Teenuse kasutamiseks;
 2. Google Analytics’i küpsised: vajalikud statistiliste andmete kogumiseks.

4. Andmete kasutamine

Elvior kasutab kogutud andmeid järgnevatel eesmärkidel:

 1. Teenuse pakkumine ja selle hooldus;
 2. Klienditoe pakkumine;
 3. Teenuse kasutamise jälgimiseks;
 4. Tehniliste probleemide avastamiseks, ennetamiseks ja lahendamiseks;
 5. Teie nõusolekul mistahes muul eesmärgil.

5. Andmete säilitamine

Elvior säilitab teie isikuandmeid vaid seni, kuni see on vajalik vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel või vajalik vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmanda isiku all mõistetakse Elviori lepingupartnerit, kelle abil pakutakse käesolevas dokumendis kirjeldatud Teenust.

Sellisteks Elviori lepingupartneriteks on:

 1. veebilehe majutuse teenusepakkujad;
 2. meilide haldamise teenusepakkujad;
 3. teenuse kasutusstatistika analüüsi teenusepakkujad.

Elvior rakendab kõiki mõistlikke meetmeid isikuandmete kaitseks ja kasutab ainult selliseid Teenuse toimimise tagamiseks vajalikke lepingupartnereid, kes tagavad isikuandmete turvalise hoidmise. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel; kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

7. Andmete avalikustamine

Isikuandmeid võidakse avaldada ainult riigiasutustele vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele.

8. Andmete turvalisus

Rakendame kõiki mõistlike meetmeid teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks. Kuid juhime tähelepanu asjaolule, et ükski Interneti-teel andmete edastamise ega elektroonilise salvestamise meetod pole 100% turvaline ja seetõttu ei saa me garanteerida nende täielikku turvalisust.

9.Kasutaja õigused

Kasutaja õigused on tagatud vastavalt GDPR-i sätetele:

Kasutajal on isikuandmete osas järgmised õigused:

 1. juurdepääsu-, uuendamis-  ja kustutamisõigus;
 2. parandusõigus;
 3. õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine;
 4. piiranguõigus – õigus nõuda, et me piiraksime teie isikuandmete töötlemist;
 5. õigus nõusolek tagasi võtta;

Oma õiguste kasutamiseks tuleb sooviavaldus saata meiliaadressil elvior(ät).elvior.ee

Õiguste rikkumise tuvastamiseks on kasutajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

10. Privaatsustingimuste muutmine

Privaatsustingimuste värskendamine toimub vastavalt Elviori otsusele; muudatustest teavitame toimub läbi sellele lehele uue privaatsuseeskirja.

11. Kontakt

Küsimuste korral palun saatke meil aadressil elvior(ät)elvior.ee.